Przypominamy o dniach wolnych od zajęć 

24.12.2019-06.01.2019