695 164 465 info@na-fali.com.pl

Etapy nauki

Etap I ( od 5 miesięcy do 1 roku )fala

 • oswajanie się ze środowiskiem wodnym
 • wprowadzenie pierwszych ćwiczeń oddechowych
 • nauka utrzymywania się na wodzie w pozycji pionowej lub poziomej (na plecach i piersiach)
 • elementy zanurzania z pomocą opiekuna
 • rozwijanie umiejętności motorycznych
 • nauka ześlizgiwania się z brzegu basenu do wody

ETAP II ( od 1 roku do 2 lat) falafala

 • nauka samodzielnego przemieszczania się w wodzie na piersiach i grzbiecie z przyborami
 • nauka skoku do wody na nogi z brzegu basenu
 • nauka samodzielnego zanurzenia

Etap III ( od 2 do 3,5 roku )falafalafala

 • nauka pływania na grzbiecie i piersiach bez przyborów
 • nauka nurkowania samodzielnego na głębokość 0,3m.
 • nauka skoków z nurkowaniem

ETAP IV ( od 4 do 6 lat )falafalafalafala

 • nauka przepłynięcia odcinka 15m. na grzbiecie
 • nauka samodzielnego pływania pod kątem stylów pływackich
 • nauka nurkowania w głębszej wodzie