695 164 465 info@na-fali.com.pl

Regulamin

 1. Zajęcia organizujemy od września do czerwca w cyklach dwu miesięcznych. A-grupy dzieci bez rodziców. B-grupy najmłodszych pociech zajęcia z rodzicami
 2. Karnet dla dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun dziecka podpisuje deklarację o treści: “lekarz ogólny (pediatra) nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach na basenie”.
 4. Rodzice zaznaczając w formularzu zgłoszenia oświadczenia, że opiekun i dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia opiekuna i dziecka. Zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednim lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia.
 5. W czasie kursu możliwe jest odrobienie maksymalnie 2(A) zajęć (jeśli nieobecność została zgłoszona) w zaproponowanych przez prowadzących terminach. Nie przenosi się zajęć „nieodrobionych na poczet kolejnych kursów.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni , na której odbywają się zajęcia.
 7. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez SZKOŁE PŁYWANIA
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 9. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pieluchy do pływania.
 10. Warunkiem uczestnictwa w KOLEJNYM cyklu jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu – jedynie wtedy organizator gwarantuje zarezerwowanie DOTYCHCZASOWEMU uczestnikowi miejsca w grupie
 11. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.
 12. Szkoła Pływania Na Fali zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.
 13. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed zajęciami.
 14. Nowi klienci zapisujący się na naukę pływania po okazaniu paragonu ze sklepu Decathlon otrzymują jednorazowy rabat na kurs nauki pływania w wysokości 5%

Oświadczenie do pobrania