Regulamin

Regulamin

 1. Zajęcia organizujemy od września do czerwca w cyklach 12 tygodniowych (12 zajęć)
 2. Karnet dla dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karnetu nie można odstępować.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun dziecka podpisuje deklarację o treści: „lekarz ogólny (pediatra) nie stwierdził przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w zajęciach na basenie”. ,prawo o ochronie danych osobowych RODO
 4. Rodzice zaznaczając w formularzu zgłoszenia oświadcza , że opiekun i dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia opiekuna i dziecka. Zachęcamy do skonsultowania się z odpowiednim lekarzem w celu potwierdzenia stanu zdrowia.
 5. W czasie kursu możliwe jest odrobienie maksymalnie 2 zajęć (jeśli nieobecność została zgłoszona minimum dzień poprzedzający zajęcia.)Odrabianie zajęć możliwe jest w zaproponowanych przez prowadzącego terminach. Nie przenosi się zajęć „nieodrobionych na poczet kolejnych cyklów.
 6. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni , na której odbywają się zajęcia.
 7. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane przez SZKOŁE PŁYWANIA
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 9. Dzieci do 3 lat obowiązują specjalne pieluchy do pływania + majteczki neoprenowe trzymające pieluchę.
 10. Warunkiem uczestnictwa w KOLEJNYM cyklu jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem następnego cyklu – jedynie wtedy organizator gwarantuje zarezerwowanie DOTYCHCZASOWEMU uczestnikowi miejsca w grupie
 11. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.
 12. Szkoła Pływania Na Fali zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania zajęć z powodów nie zależnych od szkoły.
 13. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed zajęciami.
 14. Nie spożywamy posiłków na terenie pływalni chyba , że są do tego wyznaczone miejsca.
 15. W przypadku rezygnacji z kursu Uczestnik jest zobowiązany poinformowania o tym fakcie Szkołę w terminie nie późniejszym, niż siedem dni od zakończenia danego cyklu szkoleniowego
 16. Wymagany strój kąpielowy jednoczęściowy(dziewczyny) kapielówki(chłopcy), okularki nie zakrywające nosa. Czepek Szkoły Pływania NA FALI