695 164 465 info@na-fali.com.pl

WOLNE MIEJSCA :
Niedziela 17:15 (maluchy 2-3 lata) 2 miejsca

UWAGA !! Utworzone zostały 2 nowe grupy

PONIEDZIAŁEK 9:00(niemowlaki) basen przy ul. Włókieniczej w Białymstoku
PONIEDZIAŁEK 17:30(w zależności od wieku zgłoszeń uczesnitków) basen przy ul. Baranowickiej w Zaściankach

ZAPRASZAMY DSC07217